Fréttir

30. janúar 2008

Um ávöxtun Íslenska lífeyrissjóðsins

Nafnávöxtun ávöxtunarleiða Íslenska lífeyrissjóðsins var á bilinu 7,7% til 14,0%, á árinu 2007, sem er vel yfir viðmiðum á þeim mörkuðum sem sjóðurinn fjárfestir. Sjóðurinn er með rekstrarsamning við Landsbankann sem annast m.a. eignastýringu sjóðsins.

Ávöxtun lífeyrissparnaðar (nafnávöxtun %)

Ávöxtunarleið 2007* sl. 3 ár sl. 5 ár
Líf I 8,1% 14,3% 14,8%
Líf II 7,9% 13,3% 13,4%
Líf III 9,4% 11,1% 11,2%
Líf IV** 14,0% 11,1% 9,8%
Samtrygging 7,7% 13,7% 12,9%
* Óendurskoðaðar tölur
**Fram til 30/06/07 byggir ávöxtun á óverðtryggðri lífeyrisbók (Líf IV verðtryggð) en frá 01/07/07 byggir hún á nýrri fjárfestingarstefnu fyrir Líf I sem er varfærin skuldabréfaleið og innlán.

Árið 2007 byrjaði með hækkunum á hlutabréfamörkuðum en þróunin snéri svo við þegar líða tók á árið. Traust fjárfestingarstefna sjóðsins og virk stýring skilaði viðskiptavinum á hinn bóginn mun betri árangri en ella þar sem vel tókst að bregðast við lækkunum á einstökum eignaflokkum og auka áherslu á varfærnari fjárfestingakosti sem gáfu betri ávöxtun.

Íslenski lífeyrissjóðurinn byggir á fjórum fjárfestingaleiðum sem taka mið af aldri sjóðsfélaga og þar með væntum fjárfestingartíma. Þannig vegur hlutfall hlutabréfa mest í Líf I, minna í Líf II og Líf III en Líf IV er varfærin skuldabréfaleið. Samtryggingardeild sjóðsins fylgir sömu fjárfestingarstefnu og Líf II. Af meðfylgjandi tölum, í töflunni hér að framan, um ávöxtun 2007, sl. þriggja ára og sl. fimm ára sést að ávöxtun sjóðsins hefur verið góð til lengri og skemmri tíma og í samræmi við markmið fjárfestingarstefnu einstakra leiða.