Fyrirvarar

Upplýsingar sem birtar eru á vef Íslenska lífeyrissjóðsins eru fyrst og fremst birtar þar til kynningar á sjóðnum og ávöxtunarleiðum hans. Upplýsingarnar eru byggðar á heimildum sem lífeyrissjóðurinn telur áreiðanlegar á þeim tíma þegar þær eru birtar á vef sjóðsins. Íslenski lífeyrissjóðurinn ábyrgist þó ekki að þær séu allar réttar auk þess sem upplýsingarnar og forsendur þeirra geta breyst fyrirvaralaust án þess að vefurinn sé uppfærður samhliða. Íslenski lífeyrissjóðurinn ber því ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem kann að hljótast beint eða óbeint af notkun á vef sjóðsins eða þeim upplýsingum sem þar eru birtar. Þá ber lífeyrissjóðurinn ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota vefinn, um skemmri eða lengri tíma.

Íslenski lífeyrissjóðurinn vekur athygli á því að öllum fjárfestingum fylgir fjárhagsleg áhætta, s.s. vegna breytilegs efnahagsumhverfis, alþjóðlegra fjárfestinga og gengisflökts gjaldmiðla. Lífeyrissjóðurinn ber ekki ábyrgð á viðskiptum sem eiga sér stað eða öðrum ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli efnis og upplýsinga á vef sjóðsins.

Íslenski lífeyrissjóðurinn á höfundarrétt á öllum þeim upplýsingum sem fram koma á vef sjóðsins, nema annað sé sérstaklega tekið fram eða leiða megi af eðli máls. Skriflegt samþykki lífeyrissjóðsins þarf til að endurbirta upplýsingar sem fram koma á vef sjóðsins, dreifa þeim eða afrita þær. Hvorki skiptir máli hvers eðlis þær upplýsingar eru né í hvaða tilgangi ætlunin er að endurbirta þær, afrita þær eða dreifa þeim.

Vefkökur

Vefkökur eru litlar textaskrár sem vafrinn sækir í fyrsta sinn sem farið er á vefsvæði. Vefkökur geyma upplýsingar sem vefsvæðið notar meðal annars til að bæta upplifun notandans og til að fylgjast með og greina notkun á vefsvæðinu.

Vefkökur innihalda yfirleitt heiti lénsins sem viðkomandi kaka kemur frá, endingartíma hennar og gildi. Endingartími vefkaka er ólíkur, sumum er eytt um leið og vafranum er lokað og kallast þær lotukökur meðan aðrar hafa lengri endingartíma og kallast þær langtímakökur. Íslenski lífeyrissjóðurinn notar bæði langtímakökur og lotukökur. Gildi vefkaka er alla jafna handahófsvalin einkvæm tala.

Íslenski lífeyrissjóðurinn notar vefkökur til að sníða vefsvæðið að þörfum notenda, t.d. til að vista stillingar notenda, til að vinna tölfræðilegar upplýsingar, til að greina umferð um vefsvæðið, í markaðslegum tilgangi og til að stuðla að virkni vefsíðunnar. Íslenski lífeyrissjóðurinn notar bæði vefkökur frá fyrsta aðila og vefkökur frá þriðja aðila. Vefkökur frá fyrsta aðila eru vefkökur sem senda eingöngu upplýsingar til Íslenska lífeyrissjóðsins. Vefkökur frá þriðja aðila eru tilkomnar vegna þjónustu sem Íslenski lífeyrissjóðurinn notar og senda upplýsingar til annars vefsvæðis í eigu þriðja aðila. Viðkomandi aðilar kunna einnig að tengja upplýsingar fengnar af vefsvæði bankans við aðrar upplýsingar sem notendur hafa látið þeim í té, eða upplýsingar sem þeir hafa safnað með notkun notenda á þeirra þjónustu.

Ekki er krafist samþykkis fyrir notkun á nauðsynlegum kökum en samþykki þarf fyrir notkun á öðrum tegundum vefkaka. Notendur geta stýrt notkun á vefkökum í stillingum í vafra. Vakin er athygli á því að sé notkun nauðsynlegra vefkaka gerð óvirk með öllu kann það að hafa áhrif á virkni vefsvæðisins.

Nauðsynlegar vefkökur

Nauðsynlegar vefkökur virkja eiginleika á vefsvæðinu sem verða að vera til staðar svo hægt sé að nota það eins og til er ætlast. Nauðsynlegar vefkökur eru oftast lotukökur frá fyrsta aðila sem eru eingöngu notaðar af Íslenska lífeyrissjóðnum. Þessar kökur greiða til dæmis fyrir skiptum á milli http og https til að gæta öryggi sendra gagna. Þessar kökur eru einnig notaðar til að vista ákvörðun um notkun á kökum á vefsvæði Íslenska lífeyrissjóðsins.

Vefkökur frá fyrsta aðila á vefsvæði Íslenska lífeyrissjóðsins sem háðar eru samþykki

Þessar vefkökur eru ekki forsenda fyrir notkun vefsvæðis Íslenska lífeyrissjóðsins. Þær gegna engu að síður mikilvægu hlutverki fyrir notkun og virkni vefsvæðisins. Vefkökurnar auðvelda notkun á vefsvæðinu, t.d. forútfylla form, muna stillingar tungumála og aðstoða Íslenska lífeyrissjóðinn við að kynna viðskiptavinum tilboð sem eru sérsniðin að þeim.

Notkun vefsvæðis Íslenska lífeyrissjóðsins á vefkökum frá þriðja aðila sem háðar eru samþykki

Íslenski lífeyrissjóðurinn notar vefkökur sem tilheyra þriðju aðilum (m.a. Google og Facebook) á vefsvæði bankans. Þessir þriðju aðilar geta komið fyrir vefkökum í vöfrum notenda vefsvæðisins og með þeim hætti nálgast upplýsingar um heimsóknir á vefsvæðið. Vefkökurnar eru ekki nauðsynleg forsenda fyrir notkun vefsvæðisins en gegna engu að síður hlutverki fyrir bankann. Bankinn notar þjónustu þessara þriðju aðila til að m.a. greina notkun vefsvæðisins, bæði hvað verðar fjölda notenda og hegðun notenda á vefnum, og til að útbúa markaðsefni og auglýsingar sem eru sérsniðnar ákveðnum markhópum. Notendur vefsvæðisins geta nálgast upplýsingar um hvernig þessir aðilar nota vefkökur á vefsíðum þeirra.

Upplýsingar um Google Analytics

Upplýsingar um Facebook Pixel

Leiðbeiningar um stillingar vefkaka

Þessir tenglar beina þér inn á vefsíður þriðju aðila. Íslenski lífeyrissjóðurinn ber ekki ábyrgð á þeim upplýsingum sem þar koma fram.