Hugtök

Skilgreiningar hugtaka sem tengjast lífeyrismálum     

 • Bundin séreign

 • Frjáls séreign

 • Iðgjald til lágmarkstryggingarverndar

 • Lágmarksiðgjald

 • Lágmarkstryggingarvernd

 • Lífeyrissparnaður

 • Sameign

 • Séreignarhluti iðgjalds til lágmarkstryggingarverndar

 • Viðbótariðgjald

 • Viðbótartryggingarvernd

 • Vörsluaðilar lífeyrissparnaðar